CATALOG ONLINE +40 267 363 018
CATALOG ONLINE
page hero bg

Termeni si conditii

1. Introducere:

Prezentele Termeni și Condiții („Termeni și Condiții”) guvernează raporturile dintre instituția “Biblioteca Municipală Wesselényi Miklós” care aparține instituției MUNICIPIULUI TARGU SECUIESC, CIF: 4201813, cu sediul in str. Gabor Aron 24, Targu Secuiesc, jud. Covasna și persoanele care utilizează („Utilizatorul”) pagina de internet www.laserdt.ro (denumit în continuare „website-ul”).

Accesarea și utilizarea website-ului, inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente a acestuia, se poate face numai în conformitate cu prezentele Termeni și Condiții, care includ Politica de Confidențialitate a Datelor și Politica de utilizare a Cookie-urilor. În vederea utilizării website-ului, putem solicita utilizatorului să își exprime acordul cu privire la acești termeni și condiții, printr-o acțiune specifică care are semnificația unui consimțământ neechivoc (spre exemplu bifarea căsuței specifice „Am citit și sunt de acord cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE Societății”).

Bifând o anumită căsuță, utilizatorul:

Își manifestă în mod expres acordul în vederea respectării tuturor clauzelor din aceşti („Termeni și Condiții”);
Ia la cunoștință despre Condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Politica de Confidenţialitate.
Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestuia), vă rugam să nu utilizați sau după caz, să încetați utilizarea website-ului.

2. Modificări cu privire la conținutul website-ului:

Ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment, fără nicio informare prealabilă.

3. Lipsa garanției și exonerarea de răspundere:

Instituția “Biblioteca Municipală Wesselényi Miklós” nu garantează faptul că informațiile care apar pe acest website nu conțin erori, cu toate că societatea depune toate eforturile pentru a transmite informații actualizate și exacte.

Instituția “Biblioteca Municipală Wesselényi Miklós” nu va putea fi ținută responsabilă legal pentru niciun fel de daune, pagube sau pierderi produse utilizatorului website-ului, cauzate de informații eronate. Informațiile de pe website pot fi modificate în orice moment și nu se va acorda niciun fel de garanție privind acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al informațiilor publicate.

Instituția “Biblioteca Municipală Wesselényi Miklós” nu garantează faptul că website-ul sau serverele pe care este găzduit sunt lipsiţi de virusi sau de alte componente informatice cu caracter potențial dăunator, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare ori transmitere sau orice alți factori similari.

Utilizatorul foloseşte website-ul pe riscul propriu, societatea fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea, accesarea sau vizitarea website-ului.

4. Drepturile de proprietate intelectuală:

Conținutul website-ului Societății: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate etc., se află în proprietatea instituției “Biblioteca Municipală Wesselényi Miklós” sau a colaboratorilor săi și este protejat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială.

Folosirea fără acordul scris al Instituției a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Orice persoană care dorește să se informeze sau să solicite informații este rugată să completeze formularul, de la secțiunea Contact ori să ne contacteze prin email la adresa bibl.tg.sec@gmail.com, iar noi vă vom contacta în cel mai scurt timp.